Komponenty kotolne

Získajte maximum zo svojho systému.

Dokonale kompatibilné

Všetky prvky – od úpravy vody po odkaľovanie, od horáka po sušič pary – sú najmodernejšie a spĺňajú najvyššie kvalitatívne normy. Časti a súčasti systému pochádzajú od starostlivo vybraných a renomovaných výrobcov. Prísne kontroly kvality zabezpečujú, že sa môžete spoľahnúť na životnosť a efektívnosť vášho parného kotla alebo vášho parného systému.

Optimálna úprava vody

Správna úprava vody je nevyhnutnou súčasťou bezpečnej a ekonomickej prevádzky parného kotla, ako aj optimálnej kvality pary. Dobrou kvalitou vody zabránime tvorbe usadenín a korózií kotla.

Odkaľovacia nádrž

Keď sa voda vyparuje, zostávajú v kotlovej vode látky ako soli, kremičitany a častice nečistôt, ktoré neprechádzajú do pary. Kotlová voda v tlakovej nádobe tak neustále zvyšuje koncentráciu. Táto koncentrovaná voda z kotla sa musí pravidelne odpúšťať, aby sa zabránilo korózii a usadeninám. Slaná voda z kotla je tiež strhávaná parou a musí byť nepretržite vypúšťaná ako prvý kondenzát do odkaľovacej nádoby. Odpadová voda aj prvý kondenzát sú pod tlakom a majú teplotu pary. V odkaľovacej nádobe sa odpadová voda a prvý kondenzát uvoľnia a ochladia skôr, ako sa môžu odviesť do systému kanalizácie.

Regulačná stanica

Parné kotly JUMAG pracujú sériovo s nastaviteľným tlakom pary 6 – 11 barov. Na pracovné tlaky medzi 0,3 – 8 barov alebo na udržanie konštantného pracovného tlaku (zatiaľ čo parný kotol má vyšší tlak) sa používajú redukčné ventily. Sú inštalované v parnom potrubí medzi parným kotlom a spotrebičom pary. Stanice na znižovanie tlaku od spoločnosti JUMAG sú k dispozícii aj z nerezovej oceli.

Redukčná stanica typu DMS-PRO pripravená na inštaláciu pre profesionálne a spoľahlivé aplikácie pozostáva z uzatváracieho ventilu, zachytávača nečistôt, manometra pre vstupný tlak, sušiča pary s pripojeným modulom na odvod kondenzátu, redukčného ventilu, manometra pre výstupný tlak a voliteľne aj poistného ventilu.

Odporúča sa namontovať obtokové potrubie, aby sa napríklad pomocou ihlového ventilu mohol rýchlo nastaviť požadovaný tlak pri údržbárskych prácach na redukčnom ventile.

Redukčná stanica s pomocnou energiou
Redukčná stanica s pomocnou energiou kompenzuje veľké a rýchle zmeny tlaku rýchlou reakciou.

Jemný filter pary

Parné kotly JUMAG vyrábajú priemyselnú paru. Typy pary s vyššou čistotou sú kulinárska para, čistá para alebo ultračistá para.

Kulinárska para sa zvyčajne vyžaduje v potravinárskom priemysle a môže sa vyrábať pomocou parných filtrov z priemyselnej pary. Para sa filtruje jemnými filtrami z nehrdzavejúcej ocele. V závislosti od požadovanej kvality pary ponúka spoločnosť JUMAG príslušné parné filtre.

Čistá para pre lekársku technológiu, ultračistá para pre farmáciu sa vyrába pomocou výmenníkov tepla. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

JUMAG Connect

Nové vysoko výkonné ovládače parného kotla JUMAG umožňujú veľa možností pripojenia parných kotlov. Riešenia JUMAG Connect môžu byť podľa potreby vzájomne kombinované a dovybavené do existujúcich systémov.

JUMAG Connect Local

  • Zrkadlenie a ovládanie na PC v lokálnej sieti

JUMAG Connect Remote

  • Zrkadlenie a ovládanie na PC v lokálnej sieti
  • Zrkadlenie a ovládanie na PC mimo lokálnej sieti
  • Zrkadlenie a ovládanie na mobilných jednotkách (iba ovládače Schneider)
  • Chybové správy odoslané e-mailom
  • Servisná podpora a aktualizácie programov poskytované spoločnosťou JUMAG

JUMAG Connect Signal

  • Zrkadlenie a ovládanie na PC v lokálnej sieti

JUMAG Connect Gateway

  • Výmena až troch signálov prostredníctvom bezpotenciálových kontaktov

JUMAG SMS Alarm

  • Chybové správy zasielané prostredníctvom SMS správ