Popis

Redukčné ventily ovládané voľným piestom na znižovanie tlaku s
integrovaným sušičom pary a odvádzačom kondenzátu
na zabezpečenie nasýtenej pary a stabilného nízkeho tlaku.

Maximálny prevádzkový tlak: 21 bar
Technický list: DE – g-cos21-hp, EN – u-cos21-hp