Popis

Redukčné ventily ovládané voľným piestom na znižovanie tlaku s
integrovaným sušičom pary a odvádzačom kondenzátu
na zabezpečenie nasýtenej pary a stabilného nízkeho tlaku.

Maximálny prevádzkový tlak: 3 bar
Technický list: DE – g-cos3x-hp, EN – u-cos3x-hp